Hoogte en duur Wajong-uitkering

Hoogte

De hoogte van uw Wajong-uitkering hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Het arbeidsongeschiktheidspercentage berekent de arbeidsdeskundige bij de Wajong-beoordeling.

Bijvoorbeeld:

Mira heeft een spierziekte. Daardoor kan ze minder uren werken. Ze kan ook niet meer al het werk doen. Volgens de berekening van de arbeidsdeskundige kan zou ze 500 euro kunnen verdienen. Mira heeft nooit gewerkt. Daarom wordt dit bedrag vergeleken met het minimumloon. Dat is ongeveer 1300 euro. Haar arbeidsongeschiktheidspercentage is:
€ 1300 - € 500
------------------------- x 100 = 62 % arbeidsongeschikt
€ 1300


Elk arbeidsongeschiktheidspercentage hoort in een klasse. De klasse bepaalt de hoogte van de uitkering. Voor Mira is dit 42% van de grondslag voor de Wajong (zie normbedragen). De grondslag is ongeveer gelijk aan het minimumloon. Voor de precieze hoogte van de grondslag kijkt u op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 

Klasse Hoogte uitkering
25-35% 21% van de grondslag Wajong
35-45% 28% van de grondslag Wajong
45-55% 35% van de grondslag Wajong
55-65%   42% van de grondslag Wajong
65-80% 50,75% van de grondslag Wajong
80-100% 75% van de grondslag Wajong

Let op: Op 1 juli 2007 is de uitkering voor mensen met een Wajong-uitkering die 80-100% arbeidsongeschikt zijn, verhoogd tot 75% van de grondslag Wajong.

 
Verhoging bij hulpbehoevendheid

Bent u zo hulpbehoevend dat u regelmatig verzorging nodig heeft? Dan kan het UWV de uitkering verhogen tot 85% of 100% van de grondslag. Woont u in een instelling en worden de kosten daarvan door een verzekeraar betaald? Dan geldt de verhoging niet.

 

Hoe lang krijgt u een Wajong-uitkering?

Als u arbeidongeschikt blijft duurt uw uitkering tot uw 65ste verjaardag. Maar er kunnen redenen zijn voor een herbeoordeling. Bijvoorbeeld als uw gezondheid verandert. Of als u gaat werken. Het UWV bekijkt dan opnieuw of u recht op een Wajong-uitkering hebt.
De uitkering stopt als u:

  • 65 jaar wordt
  • minder dan 25% arbeidsongeschikt wordt
  • overlijdt
  • langer dan één maand in een gevangenis of TBS-instelling verblijft
  • in het buitenland gaat wonen.Er zijn enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld: als u naar het buitenland moet voor medische behandeling, als uw verzorgers verhuizen naar het buitenland of als u in het buitenland meer kans heeft op werk. 
     

Wat gebeurt er bij de herbeoordeling? 

Bij een herbeoordeling bekijkt het UWV opnieuw of u recht heeft op een Wajong-uitkering. Een herbeoordeling gaat hetzelfde als de Wajong-beoordeling. Binnen 13 weken krijgt u de uitslag van de beoordeling. Dan weet u of uw uitkering verandert.

 

Uitslag van de herbeoordeling

Blijkt bij de herbeoordeling dat u minimaal 25% arbeidsongeschikt bent? Dan houdt u (een deel van) uw Wajong-uitkering.

Krijgt u een minder hoge uitkering dan voor de herbeoordeling? Dan is het de bedoeling dat u op zoek gaat naar werk. Het UWV kan u daarbij helpen. Lees hierover bij 'Uitkering en werk'.

Bent u het niet eens met de uitslag van de herbeoordeling? Dan kunt u in bezwaar maken en in beroep gaan.