Onafhankelijk belangenbehartiger sociale zekerheid

Nederland lijkt de sociale zekerheid goed georganiseerd te hebben. Er is de Ziektewet, die ervoor zorgt dat de werknemer bij ziekte zijn inkomen behoudt. Bij blijvende arbeidsbeperkingen wordt inkomenszekerheid geborgd door de WIA of de Wajong. En wie door ziekte of handicap extra ondersteuning nodig heeft in het dagelijks leven, kan daarvoor terecht bij het Wmo-loket van de gemeente. Verzekeringsartsen weten wanneer iemand arbeidsbeperkingen heeft. Medisch adviseurs wie in aanmerking komt voor een Wmo-voorziening. Zo krijgt iedereen wat hij of zij nodig heeft.

Tot zover de theorie - de papieren werkelijkheid.

In de echte wereld kan het er heel anders aan toegaan. De praktijk wijst uit dat niet iedereen de uitkering of de voorziening krijgt, die bij zijn of haar situatie past. Dat kan veel verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld dat het dossier geen getrouwe afspiegeling is van de realiteit waarmee diegene dagelijks te maken heeft. Stichting BWN werkt aan het passend maken van de papieren werkelijkheid met de reëel bestaande. Wij streven ernaar, dat de papieren brug aansluit bij de echte brug, en de sociale zekerheidswetten doen waarvoor ze bedoeld zijn: bestaanszekerheid bieden. Daarom staan de medewerkers van Stichting BWN voor u klaar om u te helpen bij verschillende (juridische) zaken op het gebied van sociale zekerheid.

Wat wij doen

Wet- en Regelgeving

Meer weten over de verschillende regelingen die voor uitkeringen gelden? Maak hieronder een keuze en lees meer informatie.

Ervaringen van cliënten

“Vriendelijk, meedenkend, meelevend, realistisch, vertrouwd en bovenal professioneel... BWN is een echte aanrader!”
Tonnie

Ervaringen van cliënten

“Stichting BWN is het beste wat ons is overkomen. De manier hoe we werden geholpen en het inlevingsvermogen wat deze mensen beheersen hebben we ook als zeer prettig ervaren.
BWN is een stichting die vecht tegen onrecht en die de wensen van betreffende cliënten niet uit het oog verliest. Nogmaals bedankt voor jullie goede hulp! De nieuwe situatie geeft zoveel rust!”
Martin, 41 jaar

Ervaringen van cliënten

“Vanaf mijn 15e heb ik zware fabrieksarbeid geleverd. Door slijtage, gehoorbeschadiging en depressie viel ik steeds vaker en langer uit. Bij alles wat zich door de jaren aandiende werd door medici gesteld ‘je moet ermee leren leven’. Dat deed ik ook, ik werkte hard en graag. Maar het stapelde op, de emmer liep op een gegeven moment over en ik krabbelde niet meer op. Moeilijk genoeg zou je zeggen. Maar in plaats van met mij bezig te zijn was iedereen bezig met regels en formaliteiten en het rondkrijgen van de eigen papierwinkel. Het ging niet over mij.
Toen ik bij UWV kwam voor de WIA, hadden ze het zo druk dat de keuring met een half jaar vertraging telefonisch werd afgehandeld. Dat was helemaal niet goed gegaan. In plaats van door te ...” lees verder
Henk, 59 jaar

Ervaringen van cliënten

“Na jarenlang vechten is het met jullie hulp tóch gelukt. Er is een enorme last van mijn schouders. Dankjewel!!”
Renate, 53 jaar

Ervaringen van cliënten

“4 jaar geleden heb ik 2 zware operaties gehad met chronische ziekte als gevolg. Na een telefonische beoordeling dreigde ik zonder WIA en dus zonder inkomen te geraken. Met heel veel moeite en een juridische procedure werd ik voor 72% arbeidsongeschikt verklaard. Maar eigenlijk was ik volledig arbeidsongeschikt. De dagen doorkomen was voor mij en mijn partner werken. Laat staan dat ik naast mijn WGA nog geld zou kunnen verdienen met werk, zoals UWV verwachte. Toen mijn loongerelateerde uitkering na 2 jaar werd omgezet naar een vervolguitkering, dreigden mijn vrouw en ik in de armoede te geraken. Ik vroeg UWV om een herkeuring, maar zou vanwege de drukte niet binnen een jaar gezien kunnen worden. De wanhoop sloeg toe...Gelukkig ben ik met BWN...” lees verder
A. W. Phoelich
Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo