Nieuws
Slide Background

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Als mensen zich door een ziekte of handicap niet zelfstandig kunnen redden, dan heeft de gemeente de plicht ze hierbij te helpen.

De wettelijke term is “compensatie”. Hoe dat gebeurt, mag de gemeente voor een groot deel zelf bepalen. Als er maar volledig wordt gecompenseerd voor de specifieke beperkingen die iemand in het dagelijks leven belemmeren.

De vraag naar Wmo-voorziening is groot. In 2019 waren er ongeveer 12.100 Nijmegenaren met een maatwerkvoorziening (een individuele Wmo-voorziening), zo blijkt uit de cijfers van de Stads- en Wijkmonitor.

Gemeente Nijmegen heeft besloten om de uitvoering van de Wmo op een nieuwe manier vorm te gaan geven. Men wil geleidelijk overstappen van ‘geïndiceerd’ op ‘beschikkingsvrij’ werken.  Wat houdt deze verandering in?
Tot op heden konden inwoners met een bepaald probleem zich melden bij een van de Sociale Wijkteams (SWT). De SWT onderzocht of diegene recht had op ondersteuning vanuit de gemeente. Het onderzoek resulteerde al dan niet in een indicatie voor bepaalde zorg, voorziening, of budget. Dit werd vastgelegd in een beschikking. Als de inwoner het niet eens was met de toegekende ondersteuning, dan kon hij of zij in bezwaar.

Wat gaat er veranderen?

De gemeente gaat vanaf 2021 in ieder stadsdeel Brede Basisteams (BBT) oprichten. Een BBT is voortaan dé plek waar een inwoner met problemen terecht kan. De BBT’s hebben maatschappelijk werkers en ambulant begeleiders in huis, die naargelang hun expertise aan een hulpbehoevende inwoner worden gekoppeld. Het doel is om 80% van alle hulpvragen binnen het BBT op te lossen. Alleen als blijkt dat de problematiek niet binnen een BBT kan worden aangepakt, krijgt de inwoner een indicatie voor een maatwerkvoorziening.

Rechtsbescherming

Een BBT is een algemene voorziening in de zin van de Wmo. Voor de hulpbehoevende inwoners is het voordeel van een algemene voorziening ten opzichte van een maatwerkvoorziening dat iedereen er zonder indicatie en per direct terecht kan. Het nadeel is echter dat het recht op bepaalde ondersteuning niet standaard wordt vastgelegd in een beschikking (dat is een juridisch document waar de burger rechten aan kan ontlenen). Een beschikking is ook nodig om een juridische procedure te kunnen starten indien de inwoner het niet eens is met de beslissing om bepaalde financiële of andere hulp niet toe te kennen.

BWN houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. Inwoners uit Nijmegen adviseren we over Wmo aanvragen, we voeren juridische procedures voor individuele burgers, en geven voorlichting over de Wmo. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over uw situatie.