Secretaris Stichting BWN

Gepubliceerd op 27 maart 2024

Secretaris Stichting Belangenbehartiging Sociale Zekerheid BWN

Stichting Belangenbehartiging Sociale Zekerheid BWN (kortweg BWN) is een onafhankelijke klantondersteuner sociale zekerheid.

Zij wil, door middel van een totaalaanpak, burgers helpen tot hun recht te komen, hun recht te behalen en zo burgers ondersteunen bij volwaardige deelname aan de samenleving. Het is ons werk om vanuit verschillende expertises, advies en voorlichting te geven, mee te denken en burgers te begeleiden en te vertegenwoordigen op het gebied van uitkeringen, voorzieningen en re-integratie.

 

De secretaris heeft kennis van en interesse in het sociaal verzekeringsrecht. De secretaris is betrokken bij de doelgroep van BWN. De secretaris onderschrijft de ideële doelen van BWN.

De secretaris maakt deel uit van het bestuur van de Stichting. De secretaris heeft de klassieke secretaris taken, uitschrijven vergadering, opstellen agenda en notuleren vergadering. De secretaris zorgt voor een overzichtelijk en duidelijk archief en administratie.

Binnen onze stichting wordt de secretaris ook gezien als de vicevoorzitter en ondersteunt hij of zij de voorzitter in het uitvoeren van zijn taken.

 

Vaardigheden

  • Accuraatheid
  • Goed/duidelijk kunnen communiceren (zowel verbaal als schriftelijk)
  • Het kunnen voeren van een overzichtelijke administratie

Verantwoordelijkheden

  • Bestuursfunctie; samen met het bestuur en directie nadenken over meerjaren beleid
  • Administratief beheer van de Stichting
  • Archivering

Taken

  • Deelnemen aan bestuursvergaderingen
  • 6 tot 10 maal per jaar, 2 uur per vergadering, daarnaast 4 á 5 uur voorbereiding, opstellen van de agenda en uitwerken van notulen
  • Verwerken van post ter attentie van de Stichting, zowel schriftelijk als digitaal
  • Diverse administratieve taken

 

Benodigde tijd

Gemiddeld genomen kost deze functie 1 tot 2 uur per week, waarvan het merendeel van de werkzaamheden zelfstandig afgewerkt kan worden.

Binnen deze tijdsbesteding valt ook de tijd voor onderlinge communicatie. Als onderdeel van het dagelijks bestuur wordt er tussendoor gecommuniceerd met andere leden van het dagelijks bestuur.

 

Wat bieden wij

Een bijdrage leveren aan en participeren in een organisatie ten behoeve van de kwetsbare burger. Werken in een enthousiast team van medebestuurders, veel vrijheid in het uitvoeren van de taken en ruimte om mee te denken over en mee vorm te geven aan de toekomst van onze Stichting.

 

Meer informatie

Evert Spitz, secretaris Stichting BWN

e.spitz@stichtingbwn.nl

 

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo