Doneren

Stichting BWN streeft naar een kosteloze dienstverlening. Maar het kost wel geld om het werk te doen, kennis op peil te houden en de organisatie te versterken. Donaties zijn dan ook zeer welkom!
U kunt een donatie storten op NL25 INGB 0004 9718 87 ten name van ‘Stichting Belangenbehartiging Sociale Zekerheid’ onder vermelding van ‘donatie’.
U kunt daarvoor ook onderstaande QR code gebruiken.

 

 

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo