Wajong 2010 en Wajong oud
Slide background

Had u op 1 januari 2015 al Wajong? Dan geldt voor u het volgende:

  • Als u aan de voorwaarden blijft voldoen, behoudt u uw Wajong. Het UWV bekijkt tussen 2015 en 2018 alle dossiers van mensen met Wajong opnieuw. Dit doet het UWV om vast te stellen of u (gedeeltelijk) kunt werken of niet. Binnen de Wajong zijn er 2 groepen: de oude Wajong en de Wajong 2010.
  • Heeft u vóór 1 januari 2010 Wajong aangevraagd? Dan valt u onder de oude Wajong. Het UWV gebruikt dan bij het opnieuw bekijken van uw mogelijkheden zo veel mogelijk de gegevens die UWV al van u heeft. Alleen als het UWV niet genoeg informatie heeft, nodigen zij u uit voor een gesprek. U ontvangt van het UWV een brief als situatie is bekeken.
  • Heeft u Wajong aangevraagd tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015? En bent u vóór 2015 18 jaar geworden? Dan valt u onder de Wajong 2010. U bent dan al beoordeeld op uw mogelijkheden om te werken. U ontvangt een brief om deze beoordeling te bevestigen.
  • Vindt UWV dat u (gedeeltelijk) kunt werken? Dan krijgt u vanaf 2018 een lagere uitkering. Deze bedraagt maximaal 70% van het minimumloon. Dit is nu maximaal 75%.
  • Blijkt dat u niet meer kunt werken? Dan blijft de hoogte van uw uitkering maximaal 75% van het minimumloon.