Informeren

Informeren

Het multidisciplinair team van Stichting BWN biedt betrouwbare informatie over en geeft inzicht in de sociale zekerheid. De medewerkers van Stichting BWN beantwoorden uw vragen over uw rechten, plichten en mogelijkheden. Ook geven zij voorlichting aan groepen.

De sociale zekerheid bestaat uit een complex geheel van wet- en regelgeving. De regels kunnen regelmatig veranderen en de uitvoeringspraktijk kan per regio verschillen.   

Die uitvoeringspraktijk omvat verschillende disciplines - medisch, arbeidsdeskundig, juridisch en re-integratiedeskundig - die allemaal hun eigen functie en taal hebben. Het valt dan ook niet mee heldere en volledige informatie te vinden. En voor wie er niet dagelijks mee bezig is, kan het lastig zijn hier wijs uit te worden. En dat terwijl burgers geacht worden de regels te kennen en voor zichzelf te kunnen opkomen.  

De medewerkers van Stichting BWN zijn specialisten op de verschillende gebieden van de sociale zekerheid en voorzien u graag van actuele en bruikbare informatie over uitkeringen, voorzieningen en de weg naar werk.  

Kunnen wij u helpen?

Meer weten over Informatieverstrekking?
Maak gebruik van de contactbutton op deze pagina.

Neem contact op
Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo