Procederen

Procederen

Is een juridische procedure nodig om te krijgen waar u recht op heeft? Dan hebben de juristen van Stichting BWN de juiste kennis in huis.

Zij zijn gespecialiseerd in procedures over arbeidsongeschiktheidswetgeving en de Wmo. Zij kunnen met u of namens u de volledige procedure voeren, waarbij ze putten uit een jarenlange ervaring – van bezwaar maken tegen een beslissing tot u bijstaan op een zitting voor de rechter.

In theorie kan iedere burger een procedure tegen een overheidsinstantie zelf voeren. Er is geen verplichte procesvertegenwoordiging. Maar vanaf het moment dat de burger voor zichzelf wil opkomen in het socialezekerheidsrecht, zullen er vele vragen opdoemen. Hoe teken ik op juiste manier bezwaar aan? Wat zijn sterke argumenten voor mijn bezwaar? Welke stukken heb ik nodig ter onderbouwing? Wat staat mij te wachten bij een (hoor)zitting? Wat zijn mijn rechten en plichten tijdens een procedure?  

Dat zijn maar een paar voorbeelden van de vele vragen waarvoor men zich gesteld ziet. Een procedure kan daarom lastig én belastend zijn. En de momenten waarop het mogelijk is om tegen een beslissing op te komen, zijn bovendien beperkt.  

Daarom is het belangrijk om tijdig deskundige hulp in te schakelen. De missie van Stichting BWN is om die deskundige hulp te bieden. Samen met u, doen de juristen van Stichting BWN wat nodig is om het recht dat u heeft daadwerkelijk te verwezenlijken.  

Kunnen wij u helpen?

Juridische steun nodig?
Maak gebruik van de contactbutton op deze pagina.

Neem contact op
Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo