Bezwaar

Aangezien de Participatiewet een overkoepelende wet is, krijgt u hiervoor alleen een beschikking op grond van andere wetten. Er worden dus geen beschikkingen gemaakt die rechtstreeks gebaseerd zijn op de Participatiewet. Voor het maken van bezwaar tegen beschikkingen op grond van de Wmo en de Wajong kan BWN u bijstaan.

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo