Soorten ondersteuning

Als u een arbeidsbeperking heeft kunt u mogelijk in aanmerking komen voor vorm van ondersteuning, die door de gemeente wordt verleend. De gemeente heeft de verplichting om u naar een voor u geschikte werkplek te begeleiden. Dit is bij voorkeur een baan bij een reguliere werkgever. De gemeente kijkt samen met u welke ondersteuning u nodig heeft om een baan te vinden. U mag hierbij uw voorkeur aangeven, maar de gemeente geeft uiteindelijk haar oordeel hierover. Zij bepalen welke ondersteuning u krijgt.

Dit zijn de vormen van ondersteuning waarvoor u in aanmerking kunt komen:

  • Aanpassing van uw werkplek:

Een werkgever kan een vergoeding krijgen voor aanpassingen aan de werkplek voor werknemers met een arbeidsbeperking. Het kan gaan om ‘niet-meeneembare voorzieningen’ zoals een traplift of deuren die vanzelf opengaan. Het kunnen ook ‘meeneembare voorzieningen’ zijn. Zoals een aangepaste bureaustoel of een braille-regel voor blinde of slechtziende werknemers.

  • Jobcoaching:

De jobcoach helpt u bij het inwerken. Hij begeleidt u ook op de werkvloer. Als u een uitkering van UWV krijgt, kunt u bij hen informeren over ondersteuning door een jobcoach. In andere gevallen kunt u contact opnemen met uw gemeente. 

  • Loonkostensubsidie:

U heeft recht op het wettelijk minimumloon, of op een salaris volgens de cao van uw werkgever. Ook is het mogelijk dat u pensioen opbouwt over uw loon. Dit hangt af van uw pensioenregeling. Mogelijk bent u minder productief door uw ziekte of handicap. Uw werkgever kan dan loonkostensubsidie krijgen om het verschil te compenseren tussen uw productiviteit (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Want het loon gaat uit van 100% arbeidsproductiviteit.

  • Beschut werk:

Beschut werk wil zeggen dat u uitgebreide begeleiding en aanpassing van uw werkplek krijgen.

  • Dagbesteding
  • Vrijwilligerswerk
Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo