Voorwaarden beschut werk

Als u beschut werk zoekt dient u zich melden bij de gemeente. Beschut werk is bedoeld voor mensen die alleen onder aangepaste omstandigheden en/of begeleiding kunnen werken.

Als u in aanmerking wilt komen voor een beschutte werkplaats, dient u de volgende stappen te doorlopen:

  • U meldt zich bij uw gemeente.
  • Uw gemeente bepaalt hoe zij u gaat begeleiden naar een baan. Bijvoorbeeld met beschut werk, aanpassing van een werkplek of door het inschakelen van een jobcoach.
  • Als de gemeente vindt dat beschut werk voor u het beste is, vraagt zij UWV om advies. Het UWV beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor beschut werk.
  • Als het UWV positief adviseert, beslist de gemeente dat u in aanmerking komt voor beschut werk.
  • De gemeente biedt u dan een beschutte werkplek aan. Dit kan bij de gemeente zelf, een sw-bedrijf of een andere werkgever
Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo