Re-integratiedienstverlening

UWV heeft de verantwoordelijkheid u te helpen bij het vinden van passend werk – ook als u werkloos bent als gevolg van arbeidsongeschiktheid.
Ontvangt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV (WAO, Wajong, WIA) en UWV heeft vastgesteld dat u, nu of in de toekomst, weer (een deel van) uw inkomen kunt verdienen, dan heeft UWV óók de verantwoordelijkheid u te helpen bij het vinden van passend werk.
Dat noemt UWV re-integratiedienstverlening. Deze dienstverlening wordt uitgevoerd door de divisie UWV WERKbedrijf. Deze afdeling houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en re-integratie. De arbeidsbemiddeling gebeurt door het werkgeversservicepunt. Zij richt zich vooral op werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en op werkgevers die deze werkzoekenden willen aannemen.

Re-integratie

UWV WERKbedrijf is verantwoordelijk voor hulp aan werkzoekenden bij het vinden van werk. Werkzoekenden met een arbeidsongeschiktheidsuitkering worden begeleid door adviseurs en arbeidsdeskundigen. Zij kunnen gebruikmaken van dienstverlening die UWV WERKbedrijf zelf aanbiedt; denk daarbij aan trainingen, workshops en directe bemiddeling. Daarnaast koopt UWV WERKbedrijf re-integratiedienstverlening in bij gespecialiseerde re-integratiebedrijven.  
 

Re-integratiedienstverlening 

UWV WERKbedrijf neemt de afstand die de werkzoekende heeft tot de arbeidsmarkt, als uitgangspunt voor de dienstverlening die zij inkoopt. Dit noemt zij het Inkoopkader Re-integratiediensten. Het re-integratiebedrijf die deze dienstverlening in opdracht van UWV WERKbedrijf én in samenspraak met de werkzoekende uitvoert, ondersteunt en begeleidt de werkzoekende bij de verschillende activiteiten. Dit Inkoopkader bestaat uit meerdere onderdelen. 

 • De eerste stap naar passend werk kan het weer opbouwen van een sociaal netwerk zijn.
  Soms raakt iemand als gevolg van haar ziekte of gebrek sociaal geïsoleerd; het is dan belangrijk éérst weer een sociaal netwerk buitenshuis op te bouwen, voordat gekeken kan worden naar werk. Deze dienstverlening noemt UWV WERKbedrijf 'Participatie interventie'.  
 
 • Een volgende stap kan het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten zijn - het weer deelnemen aan het maatschappelijk verkeer.
  Door weer actief te worden in de maatschappij, wordt ook de fysieke en psychische weerbaarheid vergroot. UWV WERKbedrijf noemt deze dienstverlening 'Bevorderen maatschappelijke deelname'.  
 
 • Een derde stap naar passend werk kan vrijwilligerswerk zijn.
  Door onbetaald en vrijwillig te werken kan de werkzoekende als het ware ‘oefenen’ hoe het is om weer als werknemer te functioneren. Dit heet 'Werkfit maken'.  
 
 • Als laatste stap biedt UWV WERKbedrijf de dienst 'Naar werk' aan.
  Bij deze dienstverlening helpt het ingeschakelde re-integratiebedrijf de werkzoekende die weer kan werken, te plaatsen. En helpt hem of haar aan het werk te blijven of een eigen bedrijf te starten. 
 
Specifieke vormen van dienstverlening 
Naast bovenstaande 4 fasen van re-integratiedienstverlening, biedt UWV WERKbedrijf nog een aantal specifieke vormen van dienstverlening aan:
 
 • Praktijkassessment 
  Deze dienstverlening is bedoeld voor werkzoekenden die moeilijk in kunnen schatten wat de mogelijkheden zijn om te werken. 
 • Begeleiding bij scholing
  Deze dienstverlening is voor werkzoekenden die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor hen noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen. 
 • Scholing
  Met een opleiding of scholing leert de werkzoekende de vaardigheden die nodig zijn voor een beroep of functie. Dat kan ook een korte functiegerichte  vaardigheidstraining zijn. Denk bijvoorbeeld aan een cursus Word, Excel, EHBO, een opleiding tot vorkheftruckchauffeur of een training voor het behalen van een taxipas. UWV WERKbedrijf koopt alleen scholing in als de werkzoekende zicht heeft op een baan. De scholing is arbeidsmarktrelevant. Verder mag de duur van de scholing niet langer zijn dan 1 jaar. De werkzoekende moet uiteraard ook schoolbaar zijn. 
 • Individuele Plaatsing en Steun (IPS) 
  Een betaalde baan helpt mensen met een psychische aandoening bij hun herstel. Daarom ondersteunt UWV WERKbedrijf deze groep in hun zoektocht naar werk. Deze ondersteuning gebeurt via de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Hiervoor heeft UWV WERKbedrijf overeenkomsten afgesloten met GGZ-instellingen en de Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen. 
  Een IPS-traject bestaat uit een combinatie van zorg, re-integratie- en jobcoachactiviteiten. De zoektocht naar een betaalde baan start snel. Daarbij staan de wensen van de werkzoekende centraal. De GGZ-instelling of het RIBW biedt langdurige ondersteuning aan de werkzoekende en aan zijn of haar collega’s op de werkplek. IPS is geïntegreerd met de behandeling van de werkzoekende. 
  Voor een IPS-traject komen werkzoekenden met een ernstige psychische aandoeningen (EPA) in aanmerking. En sinds 2022 ook mensen met mildere psychische aandoeningen, ook wel ‘common mental disorders’ (CMD) genoemd.
Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo