Wajong
Slide Background

Bent u al op jonge leeftijd arbeidsongeschikt geraakt (voor uw 18de en als  u studeert voor uw 30ste verjaardag) dan kent de Nederlandse wetgeving verschillende vormen van ondersteuning op het gebied van inkomen èn re-integratie.

In de loop de jaren zijn hierover door verschillende regeringen meerdere wetten gemaakt, die deels nog naast elkaar bestaan. Op dit moment geldt de Wajong 2015 en de Wet Vereenvoudiging Wajong.