Beoordeling arbeidsvermogen

U bent tussen de 18 en 30 jaar, u wilt werken maar door ziekte of handicap zijn er beperkingen, arbeidsbeperkingen. Of u kunt op dit moment helemaal niet werken als gevolg van die beperkingen. Dan vraagt u een beoordeling arbeidsvermogen aan. Die beoordeling vraagt u aan bij UWV en wordt gedaan door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige.

 

Wat verstaat UWV onder arbeidsbeperking?

Met arbeidsbeperking bedoelt UWV dat u door uw ziekte of handicap:

  • moeite heeft met het vinden of houden van werk. U kunt daardoor niet het minimum(jeugd)loon verdienen;
  • hulp of begeleiding nodig heeft die een gewone werkgever niet kan bieden, of
  • niet kunt werken.
     

En wat verstaat UWV onder arbeidsvermogen?

Met de Wajong2015 heeft de regering 4 criteria voor arbeidsvermogen vastgelegd in de wet. UWV beoordeelt de aanvrager volgens deze criteria.

  • U kunt een taak uitvoeren in een arbeidsorganisatie, in een bedrijf. Hiermee wordt bedoeld dat u misschien niet alle taken aankunt die horen bij een baan maar wel één taak die onderdeel uitmaakt van die baan.
  • U heeft basale werknemersvaardigheden; u kunt zich houden aan afspraken en u kunt opdrachten uitvoeren.
  • U kunt tenminste 1 uur aaneengesloten werken; dat wil zeggen dat u minimaal 1 uur uw aandacht bij het werk kunt houden, zonder dat u hierbij bijvoorbeeld intensieve begeleiding nodig heeft.
  • U bent tenminste 4 uur per dag belastbaar, dus u kunt minimaal 4 uur per werkdag werken.
Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo