Beoordelingsproces

Beoordeling arbeidsvermogen vraagt u aan door middel van een formulier(een uitgebreide, medische,  vragenlijst met ondersteunende stukken van huisarts en/of specialist). Daarna kan er een gesprek met verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige van UWV volgen. Uiterlijk 14 weken na uw aanvraag volgt een beslissing van UWV.

 

Verzekeringsarts

De verzekeringsarts doet zelfstandig, medisch onderzoek. Hij beoordeelt de individuele belastbaarheid en de mogelijkheden van cliënten om al dan niet gedeeltelijk te werken. In een gesprek wordt de gezondheidstoestand van de cliënt uitgevraagd. De verzekeringsarts bekijkt ook wat dit betekent voor het functioneren in de thuissituatie, relaties en in de maatschappij. Dit wordt aangevuld met een lichamelijk onderzoek of een onderzoek naar de psychische gesteldheid van de cliënt. De verzekeringsarts kijkt nadat hij een beeld heeft gevormd van de medische situatie wat de problematiek voor arbeidsbeperkingen met zich mee brengt.

 

Arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige is specialist in mens, werk en inkomen, beoordeelt belasting en belastbaarheid van de mens in werk en kijkt actief naar mogelijkheden in werk en het werkvermogen van de mens.

Een arbeidsdeskundige stelt dus vast in hoeverre iemand arbeid kan verrichten.  Hij werkt hierbij samen met de verzekeringsarts. De arts heeft de mogelijkheden en beperkingen in kaart gebracht met behulp van een zogeheten functionele mogelijkhedenlijst (FML). De arbeidsdeskundige past vervolgens aan de hand hiervan de arbeidsmogelijkheden toe op taken en verantwoordelijkheden; vervolgens naar werkzaamheden en handelingen die hierbij verricht moeten worden.

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo