Ondersteuning

Als er na de beoordeling arbeidsvermogen sprake is van een arbeidsbeperking, is de volgende stap te bepalen welke ondersteuning past bij de mate van beperking.

Is er sprake van arbeidsvermogen dan zijn de volgende twee ondersteuningen mogelijk.

 

Indicatie Banenafspraak

U kunt een Indicatie Banenafspraak krijgen als u zelfstandig kunt werken bij een gewone werkgever, maar door uw ziekte of handicap niet in staat bent het minimum(jeugd)loon te verdienen. Ook niet als u werkt met een voorziening, zoals een aangepaste werkplek.

Met de Indicatie Banenafspraak kan de gemeente u helpen bij het vinden van werk.

Met de Indicatie Banenafspraak wordt u opgenomen in het doelgroepregister. Voor een werkgever bent u dan (financieel) extra interessant om in dienst te nemen. De werkgever

  • voldoet aan een maatschappelijke verplichting (het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking);
  • kan gebruik maken van de no-riskpolis (dat wil zeggen dat de werkgever de loonkosten bij ziekte kan verhalen op UWV);
  • heeft een loonkostenvoordeel;
  • krijgt een vergoeding voor aanpassingen op de werkplek.

En u kunt gebruik maken van een jobcoach.

 

Advies Indicatie Beschut Werk

Het Advies Indicatie Beschut Werk is een advies van UWV aan de gemeente. Hierin staat dat u alleen in een beschutte werkomgeving kunt werken. Dit is een omgeving waar u meer begeleiding en aanpassingen op de werkplek krijgt dan een gewone werkgever kan bieden. Het is een advies; de gemeente beslist of u een beschutte werkplek kunt krijgen.

Als uit de beoordeling arbeidsvermogen komt dat u nu niet kunt werken en ook in de toekomst niet, als u dus duurzaam geen arbeidsvermogen heeft, komt u in aanmerking voor inkomensondersteuning.

 

Wajong2015

De Wajong krijgt u als u door ziekte of handicap nu en in de toekomst geen mogelijkheden heeft om te werken.

Ook geldt in ieder geval 1 van de volgende situaties:

  • Op uw 18e verjaardag heeft u een langdurige ziekte of handicap.
  • Op uw 18e verjaardag woont u in Nederland , de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.
  • Kreeg u na uw 18e verjaardag een langdurige ziekte of handicap en volgde u minimaal 6 maanden een opleiding, in het jaar voordat u uw ziekte of handicap kreeg.
  • Kreeg u na uw 18e verjaardag een langdurige ziekte of handicap, dan moet u in Nederland wonen op de dag dat u geen mogelijkheden meer hebt om te werken, nu of in de toekomst.
Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo