Wat kan UWV en Gemeente voor u betekenen?

Ondersteuning kan geboden worden op het gebied van inkomen en op het gebied van re-integratie.

 

Inkomen

Heeft u een Wajong-uitkering (oWajong, Wajong2010 of Wajong2015), dan heeft u recht op een uitkering van UWV. UWV kijkt niet naar uw gezinssituatie of uw vermogen.

Heeft u géén Wajong-uitkering dan kán u recht hebben op Participatie-uitkering (bijstandsuitkering). Bij de toekenning wordt wel uw vermogen en gezinssituatie meegenomen. De gemeente waar u woont kent de uitkering toe en is dan ook de uitvoerder. UWV voert enkel de arbeidsdeskundige en het verzekeringsgeneeskundige onderzoek uit. De gemeente voert de regels uit met betrekking tot ondersteuning. De gemeente houdt ook zicht op de verplichtingen die voortvloeien uit de Participatiewet. Als de gemeente merkt dat deze niet worden nagekomen, dan zullen zij handhaven. 

 

Re-integratie

Als u jonggehandicapt bent, maar wel arbeidsvermogen heeft, dan krijgt u recht op re-integratie ondersteuning door UWV of Gemeente.

Heeft u een Wajong-uitkering, dan is UWV WERKbedrijf verantwoordelijk voor re-integratie.

Samen met uw arbeidsdeskundige of adviseur werk van UWV WERKbedrijf bespreekt u uw situatie en uw hulpvraag. UWV WERKbedrijf kan een coach van een re-integratiebedrijf inschakelen om u te helpen bij uw onderzoek. Of (een deel van) de kosten van scholing vergoeden.

  • Gaat het om het verder ontwikkelen van persoonlijke- of werknemersvaardigheden?
  • Wilt u een scholing of opleiding gaan volgen?
  • Of gaat het u vooral om het opdoen van werkervaring?
  • Misschien bent u al toe aan werk en wilt u de mogelijkheden op de arbeidsmarkt onderzoeken?

 

Extra ondersteuning

Bent u jonggehandicapt en is er bij u sprake van een ernstige psychische aandoening (EPA), dan komt u misschien in aanmerking voor een intensief naar werk traject, begeleid via de methode Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Hierbij wordt snel gezocht naar een betaalde baan, waarbij de wensen van u centraal staan. Een GGZ-instelling biedt hierbij langdurige ondersteuning, aan zowel u als aan uw collega’s en werkgever.  Deze methodiek wordt ondersteund door UWV WERKbedrijf en verschillende gemeentes.

UWV WERKbedrijf Rijk van Nijmegen zet sinds enkele jaren Ervaringsdeskundigen in, die op verzoek van de klant kunnen worden ingeschakeld. Een ervaringsdeskundige heeft het vermogen om door eigen herstelervaring, voor anderen ruimte te maken voor herstel.
De Ervaringsdeskundige heeft de eigen ervaring omgezet in ervaringskennis en is in staat om kennis ook professioneel in te zetten en over te dragen op anderen. En brengt zo ook het klantperspectief specifiek onder de aandacht van de medewerkers van UWV.
De Ervaringsdeskundige kan op verzoek van de klant ingeschakeld worden inzake vragen over (vrijwillig) werken en de (mogelijke) impact hiervan op de psychische gezondheid of verslaving, over bespreekbaarheid hiervan en over het omgaan met stigmatisering.
Ook faciliteren de Ervaringsdeskundigen de (online) HOP-training, specifiek over wat werkt bij verschillende vormen van openheid, bijvoorbeeld bij sollicitaties richting (aanstaande) werkgevers en bij werkhervatting richting (nieuwe) collega's.
Via de Werkmap of de contactpersoon van UWV kunt u in contact komen met de Ervaringsdeskundigen van UWV WERKbedrijf Rijk van Nijmegen.

Bent u jonggehandicapt (Indicatie Baanafspraak of Indicatie Beschut Werk) maar heeft u geen Wajong-uitkering? Dan is uw gemeente verantwoordelijk.
Uw gemeente biedt ongeveer hetzelfde aan als UWV WERKbedrijf, maar de re-integratie kan per gemeente verschillend zijn georganiseerd. Uw gemeente kan wel een beroep doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voor specifieke ondersteuningstrajecten.
Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo