Herbeoordeling

Krijgt u een WAO-uitkering? Dan kan het UWV u oproepen voor een herbeoordeling van uw arbeidsongeschiktheid. Het UWV beoordeelt dan of u nog steeds recht heeft op een WAO-uitkering, en hoe hoog die uitkering moet zijn. Redenen voor een herbeoordeling:

  • U geeft zelf aan dat uw gezondheidssituatie is verbeterd,
  • U geeft zelf aan dat uw gezondheidssituatie is verslechterd,
  • U gaat werken,
  • U gaat substantieel meer verdienen.  

 

Hoe ziet een herbeoordeling eruit?

De beoordeling bestaat uit 2 delen. Eerst heeft u een gesprek met een verzekeringsarts. Daarna met een arbeidsdeskundige. De beoordeling is erg vergelijkbaar met een WIA-beoordeling. 

 

Bezoek aan de verzekeringsarts

De verzekeringsarts bekijkt uw gezondheid, uw klachten en wat u nog kunt doen. Hij of zij gebruikt daarbij een zogenaamde ‘functionele mogelijkhedenlijst’ (FML). Op deze lijst staan zes onderdelen waarop u wordt beoordeeld, namelijk:

  • persoonlijk functioneren
  • sociaal functioneren
  • aanpassing aan fysieke omgevingseisen (de werkplek)
  • dynamisch handelen (bewegen)
  • statische houdingen (zitten en staan)
  • werktijden

Per onderdeel geeft de arts aan wat u kunt in vergelijking met een gezond persoon. Vindt de arts dat u nog mogelijkheden heeft om te werken? Dan krijgt u een gesprek met een arbeidsdeskundige. Dit gebeurt bij de meeste mensen. Soms krijgt u eerst nog een gesprek met een tweede arts van het UWV. 

 

Bezoek aan de arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige kijkt welke banen u in theorie nog zou kunnen doen. Hij of zij gebruikt daarvoor een computersysteem waarin duizenden banen beschreven staan. De arbeidsdeskundige houdt rekening met de beperkingen die de arts heeft aangegeven. Ook zoekt de arbeidsdeskundige naar banen met een zo hoog mogelijk loon. Uiteindelijk kiest hij of zij de 3 banen uit met het hoogste loon. Deze banen zet hij in uw arbeidsmogelijkhedenlijst. De arbeidsdeskundige gebruikt het middelste loon om te berekenen wat uw arbeidsongeschiktheidspercentage wordt.

Voorbeeld:
Voor de herbeoordeling was Willem 80-100% arbeidsongeschikt. Voordat hij ziek werd verdiende Willem 1600 euro per maand. De arbeidsdeskundige vindt 3 banen die Willem nu kan doen. Het loon van de middelste baan is 1100 euro per maand.
Vroeger verdiende Willem 1600 euro per maand. Nu kan hij volgens de arbeidsdeskundige nog 1100 euro verdienen. Zijn arbeidsongeschiktheidspercentage wordt dan:

€ 1600 - € 1100
------------------------- x 100% = 31% arbeidsongeschikt
€ 1600
Het arbeidsongeschiktheidspercentage van Willem valt in de klasse 25-35%. De arbeidsdeskundige vindt Willem na de herbeoordeling dus minder arbeidsongeschikt.

 

Uitslag van de herbeoordeling

Bent u bij een herbeoordeling meer dan 15% arbeidsongeschikt verklaard? Dan houdt u recht op een (gedeelte) van uw uitkering.
Raakt u bij de herbeoordeling (een gedeelte van) uw uitkering kwijt? Dan is het de bedoeling dat u op zoek gaat naar werk. UWV kan u daarbij helpen. Lees voor meer informatie hierover onder 'Uitkering en werk'. Heeft u nog geen werk gevonden? Dan kunt u een WW-uitkering aanvragen.

Bent u het niet eens met de uitslag van de herbeoordeling?
Dan kunt u bezwaar maken en in beroep gaan.

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo