Hoogte en duur WAO

Hoe hoog is uw WAO-uitkering?

De hoogte van uw WAO-uitkering hangt af van:

  • uw arbeidsongeschiktheidspercentage en
  • uw leeftijd op het moment dat u in de WAO kwam

 

Uw arbeidsongeschiktheidspercentage

De arbeidsdeskundige berekent uw arbeidsongeschiktheid door uw oude loon te vergelijken met wat u in theorie nog kunt verdienen.

Bijvoorbeeld:

Jan werkt als stucadoor. Hij verdient 1300 euro per maand. Door een schouderblessure kan hij niet meer terug in zijn eigen werk. Met ander werk kan hij volgens de arbeidsdeskundige in theorie 900 euro verdienen. Zijn arbeidsongeschiktheidspercentage is:

€ 1300 - € 900
------------------------- x 100 = 30 % arbeidsongeschikt
€ 1300

Elk arbeidsongeschiktheidspercentage hoort in een klasse. De klasse bepaalt de hoogte van de uitkering. Voor Jan is dit 28% van het dagloon of van het vervolgdagloon.

Klasse  Hoogte uitkering
15-25% 14% van het dagloon of vervolgdagloon
25-35%  21% van het dagloon of vervolgdagloon
35-45% 28% van het dagloon of vervolgdagloon
45-55% 35% van het dagloon of vervolgdagloon
55-65% 42% van het dagloon of vervolgdagloon
65-80% 50,75% van het dagloon of vervolgdagloon
80-100%  75% van het dagloon of vervolgdagloon

 

Uw leeftijd

Ook uw leeftijd is belangrijk voor de hoogte van uw uitkering.

  • U was ouder dan 33 op het moment dat u voor het eerst WAO kreeg. Dan krijgt u eerst een "loondervingsuitkering" en daarna een "vervolguitkering".
  • U was jonger dan 33 op het moment dat u voor het eerst WAO kreeg. Dan hebt u vanaf het begin een "vervolguitkering" gehad.

 

Loondervingsuitkering

Een loondervingsuitkering is tijdelijk. De uitkering wordt dan gebaseerd op het loon dat u verdiende in het jaar voordat u ziek werd (dagloon). Er geldt wel een maximum. De duur is afhankelijk van uw leeftijd op het moment dat u voor het eerst een WAO-uitkering krijgt.

Leeftijd waarop u WAO kreeg Duur loondervingsuitkering
33 t/m 37 jaar 6 maanden
38 t/m 42 jaar 1 jaar
43 t/m 47 jaar 1 jaar en 6 maanden
48 t/m 52 jaar 2 jaar
53 t/m 57 jaar 3 jaar
58 jaar 6 jaar
59 jaar en ouder tot 65ste

 

Vervolguitkering

Was u jonger dan 33 jaar toen u voor het eerst een WAO-uitkering kreeg of hebt u geen recht meer op een loondervingsuitkering? Dan krijgt u een vervolguitkering. De uitkering hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en wordt gebaseerd op het minimumloon plus een verhoging. De verhoging hangt af van uw leeftijd op het moment dat u in de WAO kwam en het verschil tussen uw oude loon en het minimumloon. Een voorbeeld van de berekening van de hoogte van de vervolg-uitkering vindt u in de UWV-brochure: 'Hoe zit dat met WAO?'.

 

Hoe lang krijgt u een WAO-uitkering?

Als u arbeidongeschikt blijft, duurt uw (vervolg-)uitkering tot u uw pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Verandert er iets in uw gezondheid of gaat u werken? Dan kijkt het UWV opnieuw of u recht op een WAO-uitkering hebt. U krijgt dan een herbeoordeling.

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo