Eigen risicodrager

Elke werkgever moet haar werknemers verzekeren voor de WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Meestal gebeurt dat bij UWV. UWV voert de WIA uit, de kosten hiervan komen voor rekening van de werkgever, die hiervoor WIA-premie betaalt. De WIA- premie bestaat uit een vaste basispremie en een variabele premie (hoogte is afhankelijk is van de WIA-instroom van het specifieke bedrijf).

Sommige werkgevers willen zelf het risico van de uitkeringslasten en re-integratiekosten dragen; of daar een particuliere verzekeraar voor inschakelen. Deze werkevers worden Eigen Risico Drager genoemd. Zij dragen dan alleen de basispremie af (en eventuele premies aan de particuliere verzekeraar). De WGA-uitkering wordt bij de Eigen Risicodrager meestal betaald door UWV aan (ex-)werknemer; werkgever betaalt dan UWV (in jargon: UWV betaalt en verhaalt). In sommige gevallen betaalt de werkgever direct aan de (ex-)werknemer.

Het Eigen Risico geldt alleen voor de WGA-uitkering. De IVA-uitkering valt altijd ten laste van UWV.

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo