Bijzondere (tijdelijke) regeling huishoudelijke hulp

Sinds 1 januari 2015 ontvangen minder mensen huishoudelijke hulp vanuit de Wmo 2015. In 2015 en 2016 is er daarom extra geld beschikbaar voor gemeenten in de vorm van een Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Door de HHT kunnen arbeidsplaatsen in de huishoudelijke hulp langer behouden blijven.

Met de HHT kunnen de meeste gemeenten Wmo-cliënten huishoudelijk hulp laten inkopen tegen een lagere eigen bijdrage dan de werkelijke kostprijs. De huishoudelijke hulp is daarbij in loondienst bij een aanbieder. 

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo