Soorten ondersteuning en voorzieningen

Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wmo. De gemeente onderzoekt samen met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning. Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst.

 

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is geen medische hulp. Voorbeelden maatwerkvoorzieningen zijn:

 • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet);
 • beschermde woonplek;
 • dagbesteding op maat;
 • huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen).
 • individuele begeleiding;
 • ondersteuning van mantelzorgers;
 • respijtzorg;
 • rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo 2015 als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
 • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
 • vervoersvoorziening.

 

Algemene voorziening

Soms bent u  geholpen met een zogenaamde ‘algemene voorziening’. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder voorafgaand onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

 • boodschappendienst;
 • een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn;
 • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • hulp aan buurthuizen en verenigingen;
 • maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd);
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang).

De gemeente mag een bijdrage vragen voor het gebruik van deze algemene voorziening.

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo