Op welke manier kan de gemeente de WMO uitvoeren?

De gemeente is de uitvoerder van de Wmo. Er zijn verschillende vormen van Wmo die de gemeente toe kan kennen. Sommige vormen geven meer vrijheid om zelf de zorg die u nodig heeft in te vullen.

Persoonsgebonden budget

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken. Met een pgb kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
  • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.
  • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb nu om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.

 

Zorg/ondersteuning in natura

In sommige gevallen kiest de gemeente ervoor om geen budget te verstrekken, maar wordt deudelijke zorg of ondersteuning in natura geleverd. Daarbij kunt u denken aan een begeleiderspas voor het openbaar vervoer. Uw begeleider kan met deze pas gratis met u meereizen in het openbaar vervoer, zonder dat de gemeente u een bedrag geeft. Ook het verstrekken van rolstoelen of andere hulpmiddelen valt onder de zorg in natura.

 

Eigen bijdrage

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. In 2021 is de eigen bijdrage voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo maximaal € 19,- per maand.

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo