Voor wie is de WMO bedoeld?

De Wmo is een wet, die voorzieningen en ondersteuning aan burgers biedt in het kader van zorg. De gemeente heeft de taak om hier uitvoer aan te geven. Het doel van de WMO is mensen de hulp bieden die nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.  Dit zijn bijvoorbeeld mensen die niet zelfstandig kunnen functioneren of mensen die niet kunnen participeren in de maatschappij. De WMO biedt een groot aantal vormen van hulp en ondersteuning aan burgers.

Heeft u een beperking of een belemmering waardoor u in het dagelijks leven niet kunt functioneren? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een voorziening die de gemeente in het kader van de Wmo verleent. Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. 

 

Onder welke voorwaarden valt u onder de WMO?

  • U kunt niet (meer) meedoen in de samenleving
  • U kunt niet (meer) zonder hulp thuis blijven wonen
  • U kunt niet (meer) gebruik maken van het openbaar vervoer

 

Overgangsrecht in Wmo 2015

Voor mensen die een AWBZ-indicatie hebben die doorloopt in 2016 is een overgangsregeling gemaakt.

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo