Ziektewet

Als u geen (vaste) werkgever hebt en u kunt door ziekte uw werk niet doen, dan kunt u in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering krijgen. De Ziektewet-uitkering wordt uitgekeerd door UWV. Samen met UWV zorgt u ervoor dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt.

Ziektewet-uitkering

U krijgt een Ziektewet-uitkering als:

  • uw dienstverband eindigt tijdens uw ziekte;
  • u oproepkracht of uitzendkracht bent die bij ziekte geen recht op loondoorbetaling heeft;
  • u een WW-uitkering krijgt en langer dan 13 weken ziek bent;
  • u een zogenoemd bijzonder dienstverband heeft. U bent bijvoorbeeld thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer;
  • u minder dan een maand geleden uw Ziektewet-verzekering heeft beëindigd;
  • u vrijwillig verzekerd bent voor de Ziektewet.

Voor vragen over hoogte en uitbetaling uitkering kunt u informatie vinden op www.uwv.nl.


Eerstejaars-ziektewet beoordeling

De Eerstejaars Ziektewet-beoordeling vindt plaats aan het einde van het eerste jaar waarin u ziek bent. Rond de 44e week vindt de beoordeling plaats. Van tevoren zult u hier een uitnodiging voor ontvangen van het UWV. De beoordeling wordt gedaan door een verzekeringsarts. Hij beoordeelt uw gezondheid en de aard van uw klachten. Indien de verzekeringsarts van mening is dat u nog in staat bent om te werken, krijgt u een opvolgend gesprek met een arbeidsdeskundige. Kunt u 65% of minder verdienen van het loon dat een gezond persoon met een vergelijkbare opleiding of ervaring kan verdienen? Dan krijgt u (nog steeds) een Ziektewet-uitkering. Kunt u meer dan 65% verdienen? Dan stopt de Ziektewet-uitkering. 

Bij deze beoordeling wordt niet enkel gekeken of u in staat bent om uw eigen werk terug op te pakken, maar ook of u binnen ander werk benutbare mogelijkheden heeft. Er wordt een verdiencapaciteit bepaald. Het tweede jaar van de ziektewet is dus een stuk strenger. Hoewel het eerste jaar van de ziektewet vooral om de medische sitautie draait, draait het tweede jaar om de economische situatie. Het tweede jaar van de ziektewet kan dan ook gezien worden als een loondervingsverzekering. 

De beslissing van UWV ontvangt u voor het einde van het jaar. Indien u het niet eens bent met de beslissing, kunt u bezwaar aantekenen en daarna eventueel in beroep gaan. 


Rechten en plichten

UWV is verantwoordelijk voor de controle, begeleiding en re-integratie tijdens uw ziekte. Als klant van UWV heeft u bepaalde rechten, maar ook plichten. U moet zich aan een aantal regels houden. U moet bijvoorbeeld meewerken aan uw re-integratie. En u moet passend werk dat UWV u aanbiedt altijd accepteren.


Beëindiging dienstverband tijdens ziekte

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan in de eerste 2 jaar, dat u ziek bent. Stelt hij u voor om in zo’n situatie met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan? Ga daar dan niet mee akkoord. In dat geval loopt u het risico dat u geen Ziektewet-uitkering van UWV krijgt. Alleen als u ontslag heeft genomen om medische redenen krijgt u wel een Ziektewet-uitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval als het in dienst blijven bij uw werkgever schadelijk zou zijn voor uw gezondheid.


Zo snel mogelijk weer aan het werk: re-integratie

Ziek zijn betekent niet automatisch dat u niet hoeft te werken. Samen met UWV moet u proberen weer aan het werk te gaan. Natuurlijk op een niveau dat bij uw gezondheid past. Hoe langer u eruit bent, hoe moeilijker het namelijk voor u wordt om weer te gaan werken.

Bent u op of na 1 januari 2008 ziek geworden? Dan gelden er strengere regels over het accepteren van werkzaamheden die u nog wel kunt doen. Ook als u in 2008 ziek bent geworden door uw zwangerschap of bevalling, moet u passend werk zoeken. Als u dat niet of niet voldoende doet, stopt UWV (voor een deel) uw uitkering.

Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl onder het kopje passend werk.


Bijna 2 jaar ziek

Kunt u na 20 maanden nog niet werken? Dan krijgt u van UWV automatisch een brief toegestuurd waarin staat hoe u de WIA-uitkering kunt aanvragen. Meer informatie over de WIA-uitkering vindt u op www.uwv.nl onder het kopje Wat is WIA?


Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo