Beëindiging dienstverband tijdens ziekte

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan in de eerste 2 jaar, dat u ziek bent. Stelt hij u voor om in zo’n situatie met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan? Ga daar dan niet mee akkoord. In dat geval loopt u het risico dat u geen Ziektewet-uitkering van UWV krijgt. Alleen als u ontslag heeft genomen om medische redenen krijgt u wel een Ziektewet-uitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval als het in dienst blijven bij uw werkgever schadelijk zou zijn voor uw gezondheid.

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo