Rechten en plichten

UWV is verantwoordelijk voor de controle, begeleiding en re-integratie tijdens uw ziekte. Als klant van UWV heeft u bepaalde rechten, maar ook plichten. U moet zich aan een aantal regels houden. U moet bijvoorbeeld meewerken aan uw re-integratie. En u moet passend werk dat UWV u aanbiedt altijd accepteren.

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo