Wanneer krijgt u een Ziektewet-uitkering

U krijgt een Ziektewet-uitkering als:

  • uw dienstverband eindigt tijdens uw ziekte;
  • u oproepkracht of uitzendkracht bent die bij ziekte geen recht op loondoorbetaling heeft;
  • u een WW-uitkering krijgt en langer dan 13 weken ziek bent;
  • u een zogenoemd bijzonder dienstverband heeft. U bent bijvoorbeeld thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer;
  • u minder dan een maand geleden uw Ziektewet-verzekering heeft beëindigd;
  • u vrijwillig verzekerd bent voor de Ziektewet.

Voor vragen over hoogte en uitbetaling uitkering kunt u informatie vinden op www.uwv.nl.

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo