Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
Slide Background

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Heeft u een beperking of een belemmering waardoor u in het dagelijks leven niet kunt functioneren? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen met een voorziening die de gemeente in het kader van de Wmo verleent. Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo is een wet die in het kader van zorg voorzieningen en ondersteuning aan burgers biedt. De gemeente heeft de taak om hier uitvoer aan te geven.