Tarieven
Slide Background

Stichting BWN vraagt géén bijdrage aan haar klanten voor haar dienstverlening!

Stichting BWN kan haar diensten zonder kosten aanbieden aan iedereen met vragen met betrekking tot sociale zekerheid en Wmo dankzij subsidie van Gemeente Nijmegen.

Met deze subsidie kan Stichting BWN haar vaste organisatiekosten dragen. Veel werkzaamheden worden echter belangeloos door vrijwilligers verricht.

Om verder te professionaliseren in haar dienstverlening en de organisatie ook toekomstbestendig te maken, heeft  Stichting BWN wel extra financiële middelen nodig.

Donaties zijn dan ook zeer welkom!

U kunt een donatie storten op NL25 INGB 0004 9718 87 ten name van ‘Stichting Belangenbehartiging Sociale Zekerheid’ onder vermelding van ‘donatie’.