Wat doen wij?
Slide Background

Medewerkers van BWN kunnen u op verschillende manieren helpen. Hierbij valt te denken aan:

 • Beantwoording van vragen over wet- en regelgeving;
 • Hulp bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • Hulp/advies bij een (her)beoordeling WIA/Wajong/WAO
 • Voorbereiding, hulp/ondersteuning bij beoordeling door verzekeringsarts UWV;
 • Voorbereiding, hulp/ondersteuning bij gesprek met arbeidsdeskundige UWV;
 • Hulp bij aanvraag voorziening Wmo;
 • Hulp bij voorbereiden keukentafelgesprek;
 • Het voeren van bezwaar- en/of (hoger) beroepsprocedures UWV/Rechtbank/Gemeente;
 • Advisering/begeleiding bij re-integratie;
 • Hulp/ondersteuning bij formuleren klachten (onafhankelijke klachtondersteuning);
 • Verzorgen van workshops en voorlichting.

Contact