Ziektewet
Slide Background

Als u geen (vaste) werkgever hebt en u kunt door ziekte uw werk niet doen, dan kunt u in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering krijgen. De Ziektewet-uitkering wordt uitgekeerd door UWV. Samen met UWV zorgt u ervoor dat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt.

U krijgt een Ziektewet-uitkering als:

  • uw dienstverband eindigt tijdens uw ziekte;
  • u oproepkracht of uitzendkracht bent die bij ziekte geen recht op loondoorbetaling heeft;
  • u een WW-uitkering krijgt en langer dan 13 weken ziek bent;
  • u een zogenoemd bijzonder dienstverband heeft. U bent bijvoorbeeld thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer;
  • u minder dan een maand geleden uw Ziektewet-verzekering heeft beëindigd;
  • u vrijwillig verzekerd bent voor de Ziektewet.

Voor vragen over hoogte en uitbetaling uitkering kunt u informatie vinden op www.uwv.nl.