Wachttijd

De eerste 2 jaar van ziekte, van niet kunnen werken, is de werkgever verantwoordelijk voor terugkeer in (aangepast) werk. Dat is geregeld in de Wet verbetering Poortwachter (zie ook www.stichtingbwn.nl/ziektewet). De werkgever is verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en gedurende deze 2 jaar geniet de werknemer ontslagbescherming; hij mag niet worden ontslagen.

Als in deze periode van 2 jaar de arbeidsovereenkomst afloopt, of de werkgever gaat failliet, neemt UWV afdeling Sociaal Medische Zaken de re-integratieverplichtingen en de loondoorbetaling over.

Na 2 jaar volgt een beoordeling door UWV

Deze 2 jaar wordt ook wel de wachttijd genoemd; de wachttijd voordat de verzekering (de WIA) kan ingaan.

 

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo