Wie zijn wij

Stichting BWN wil, door middel van een totaalaanpak, burgers helpen tot hun recht te komen, hun recht te behalen en zo burgers ondersteunen bij volwaardige deelname aan de samenleving. Het is ons werk om vanuit verschillende expertises, advies en voorlichting te geven, mee te denken en burgers te begeleiden en te vertegenwoordigen op het gebied van uitkeringen, voorzieningen en re-integratie.

Stichting BWN bestaat uit een multidisciplinair team van deskundigen en adviseurs op het gebied van sociale zekerheid. Gezamenlijk hebben de medewerkers alle expertise in huis die relevant is binnen het sociale zekerheidsrecht. Als jurist, arts, arbeidskundige of re-integratieadviseur kunnen ze uit de voeten met de meeste hulpvragen rond uitkeringen, maatschappelijke ondersteuning en passend werk. Stichting BWN informeert, adviseert, denkt mee en voert bezwaar- en beroepsprocedures op het terrein van de Wao, de WIA, de WW, de Wajong, en de Wmo.

Deze vorm van belangenbehartiging doen wij al ruim 35 jaar. In 2013 hebben wij voor onze inspanningen de Burgemeester Dales Prijs mogen ontvangen, hier zijn wij erg trots op.

Alle medewerkers en bestuursleden van Stichting BWN zijn VOG gecertificeerd. 


Wat doen wij

Informeren  Adviseren Procederen

Kunnen wij u helpen?
Heeft u vragen over Sociale zekerheid of Wmo